Tài liệu kỹ thuật
 

Hiện tại các dòng DVR Turbo 3.0 và Turbo 4.0 đã hỗ trợ reset mật khẩu bằng ứng dụng Hik-Connect. Sau đây là các dòng đầu ghi DVR hiện đang hỗ trợ:

Nếu đầu ghi đang không sử dụng phiên bản firmware đang hỗ trợ, khách hàng hãy truy cập vào địa chỉ dưới để tải firmware và upgrade lại cho đầu ghi:

Firm V4.21.100 : http://www.mediafire.com/folder/w8e5gllxjwy1b/v4.21.100_build_200307

Firm V4.30.110 : http://www.mediafire.com/folder/cy6ctlfn2d9z8/v4.30.110_build_200422