Eocortex là nhà phát triển giải pháp CNTT và là nhà cung cấp toàn cầu Phần mềm Quản lý video (VMS) nền tảng mở với khả năng phân tích video mạnh mẽ và thông minh.

TẠI SAO LỰA CHỌN EOCORTEX?

CÁC MODULE PHÂN TÍCH VIDEO EOCORTEX

LỢI THẾ DÀNH CHO
NGƯỜI DÙNG CUỐI

EVA
TRỢ LÝ GIỌNG NÓI ẢO

  • Mở bất kỳ camera nào có sẵn
  • Mở chế độ xem có sẵn
  • Thêm một người vào cơ sở dữ liệu khuôn mặt
  • Xóa một người khỏi cơ sở dữ liệu khuôn mặt
  • Tìm kiếm một sự kiện (ví dụ: sự xuất hiện của một người nào đó trong khu vực)
  • Xóa một người khỏi một nhóm
  • Chỉ định một người vào một nhóm
  • Thông báo về sự xuất hiện của một người trong khu vực