Eocortex là một nhà phát triển IT sáng tạo và là nhà cung cấp toàn cầu về Phần mềm quản lý video nền tảng mở (VMS) với sự bổ sung thông minh mạnh mẽ của phân tích video. Eocortex cung cấp khả năng tạo ra một hệ thống CCTV có thể mở rộng một cách hiệu quả ở mọi quy mô, từ một vài camera IP đến một số lượng lớn máy chủ và trạm giám sát với khả năng nâng cấp bất cứ lúc nào.

TẠI SAO LỰA CHỌN EOCORTEX?

CÁC MODULE PHÂN TÍCH VIDEO EOCORTEX

LỢI THẾ DÀNH CHO
NGƯỜI DÙNG CUỐI

EVA
TRỢ LÝ GIỌNG NÓI ẢO

  • Mở bất kỳ camera nào có sẵn
  • Mở chế độ xem có sẵn
  • Thêm một người vào cơ sở dữ liệu khuôn mặt
  • Xóa một người khỏi cơ sở dữ liệu khuôn mặt
  • Tìm kiếm một sự kiện (ví dụ: sự xuất hiện của một người nào đó trong khu vực)
  • Xóa một người khỏi một nhóm
  • Chỉ định một người vào một nhóm
  • Thông báo về sự xuất hiện của một người trong khu vực