Quý IV.2019

  • 200+ camera IP
  • Server lưu trữ
  • Hệ thống chấm công
  • Màn hình LCD 46 inch
  • 96 bộ giải mã cho màn hình ghép
  • Phần mềm quản lý tập trung Hik-Central