Giải pháp Hikvision
 

 HCP-ECO là gói giải pháp tiết kiệm, được ứng dụng cho các dự án quy mô vừa và nhỏ sử dụng giải pháp an ninh tổng thể & quản lý tập trung.

Hiệu suất của HikCentral Professional-ECO khi đưa vào vận hành:

  • Chạy đồng thời cùng lúc được 4 Clients.
  • Kích hoạt 50 sự kiện cảnh báo mỗi giây.
  • Kích hoạt 16 lần quẹt thẻ trên bộ kiểm soát ra vào mỗi giây.
  • Tải lên 5 ảnh sự kiện mỗi giây.
  • Kích hoạt 15 ảnh phương tiện qua lại mỗi giây.

 HCP-ECO có giá thành tốt hơn rất nhiều so với gói HikCentral Professional, đang được ứng dụng tại các nhà máy, văn phòng, tòa nhà,…