Tài liệu kỹ thuật
 

Các mã thiết bị hỗ trợ bao gồm:

Model    Firmware
DS-MP5604 MP5604_EN_GM_5.2.1_191122
DS-MP5604-SD 
DS-MP5604N 
DS-MP7608
DS-MP7608H
DS-MP7608HN
DS-MP3516-RH


Tính năng mới

 1. MDVR hỗ trợ camera AHD và TVI.
 2. MVR hỗ trợ giao thức Ehome5.0.
 3. Hỗ trợ hiển thị loại camera IP, phiên bản phần mềm và địa chỉ MAC trên giao diện quản lý camera của web.

 4. Hỗ trợ ping test trên web.

 5. Hỗ trợ dò tìm HDD và hiển thị thông tin SMART trên web.

 6. Hỗ trợ dung lượng 8TB cho mỗi HDD hoặc SSD.
 7. Hỗ trợ xóa tự động các video quá hạn, tối đa 60 ngày.

 8. Các dạng mã hóa audio của kênh analog và intercom sử dụng các cấu hình khác nhau một cách chủ động trên web; G726 được thêm vào mã hóa audio.

 9. Cảnh báo Sensor-In (đầu vào cảm biến) có thể được sử dụng như đầu vào cảnh báo 5-8 khi hủy kích hoạt Sensor-In.

 10. Hỗ trợ tải hình chụp lên FTP, và FTP có thể được cấu hình trên web.

 11. Hỗ trợ cấu hình thời gian tải lên GPS trên web, và hiển thị chế độ GPS trên camera được điều chỉnh thành 2 dòng, và thông tin GPS được hiển thị trên tất cả các camera analog cùng lúc.

 12. Với DS-MP3516-RH, xóa bỏ halt delay trên giao diện web; với các loại khác có số kênh nhỏ hơn 32, thời gian shutdown được thay đổi nhỏ hơn 3 giây.
 13. Tùy chỉnh kênh analog.


 14. Thêm WIFI LOG.
 15. Hỗ trợ 6 trục G-sensor, bao gồm phát hiện lái xe đánh võng, phát hiện va chạm, phát hiện lật ngược, phát hiện tăng tốc đột ngột, phát hiện phanh.

 16. Hiển thị thông tin nền tảng trên web.

 17. MNVR và DS-MP7608H hỗ trợ chức năng PNP cái mà có thể được cấu hình trên GUI.

 18. Công cụ Batch configuration được sử dụng để cấu hình MVR để thực hiện kích hoạt, upgrade và nhập vào profile cấu hình.
 19. Low voltage protection (bảo vệ mức điện áp thấp) được sử dụng để bảo vệ MVR. Khi lựa chọn battery, MVR sẽ bật nguồn tại 11.5v và tắt nguồn tại 7v với loại phương tiện dùng điện 12v, hoặc MVR sẽ bật nguồn tại 23.5v và tắt nguồn tại 17v với phương tiện dùng điện 24v.

Khi lựa chọn UPS, MVR sẽ bật nguồn tại 11.5v và tắt nguồn tại 8.5v; Khi lựa chọn OFF, phần mềm không bảo vệ MVR, và MVR không kiểm tra điện đầu vào.

————————————–

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ Hotline Kỹ thuật:
Hotline 1: 096 446 2233
Hotline 2: 096 815 2772