Hik-Connect
 

TÍNH NĂNG MỚI

1. Hỗ trợ cài đặt vùng phát hiện chuyển động cho IP camera.

2. Hỗ trợ cấu hình mạng Wi-Fi thông qua Access Point cho các thiết bị access control.

3. Hỗ trợ xem các đoạn video của cả 2 kênh trên camera ảnh nhiệt khi nhận được cảnh báo từ thiết bị.

4. Thêm mục mới cho phần cấu hình mạng của Wi-Fi camera trên trang More.

TỐI ƯU HÓA

1. Hủy việc hiển thị các chuỗi UI “Shared Device” trên danh sách thiết bị.

2. Thay đổi mã lỗi các kênh trên một DVR thành “Maximum channels reached” khi chỉ có một kênh của DVR có thể truyền dữ liệu hình ảnh do giới hạn dung lượng thiết bị.

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ Hotline:

Hotline 1: 096 446 2233

Hotline 2: 096 815 2772