Tài liệu kỹ thuật
 

Chú ý: Tên miền của Hikvision APP Store có sự thay đổi từ https://www.me-app.net thành https://appstore.hikvision.com

TÍNH NĂNG MỚI 

1. Hỗ trợ cập nhật firmware của NVR/DVR.

Các mã thiết bị hỗ trợ bao gồm:

DS-7732NI-K4/16P
DS-7732NI-K4
DS-7716NI-K4/16P
DS-7716NI-K4
DS-7708NI-K4/8P
DS-7708NI-K4
DS-7632NI-K2/16P
DS-7632NI-K2
DS-7616NI-K2/16P
DS-7616NI-K2
DS-7608NI-K2/8P
DS-7608NI-K2
DS-7608NI-Q2
DS-7608NI-Q2/8P
DS-7616NI-Q2
DS-7616NI-Q2/16P
DS-7604NI-Q1
DS-7604NI-Q1/4P
DS-7608NI-Q1
DS-7616NI-Q1
DS-7608NI-Q1/8P
DS-7604NI-K1(B)
DS-7608NI-K1(B)
DS-7616NI-K1(B)
DS-7604NI-K1/4P(B)
DS-7608NI-K1/8P(B)
DS-7604NI-Q1
DS-7608NI-Q1
DS-7616NI-Q1
DS-7608NI-Q2
DS-7616NI-Q2
DS-7608NI-Q2/8P
DS-7616NI-Q2/16P
DS-7604NI-Q1/4P
DS-7608NI-Q1/8P
DS-7604NI-K1(B)
DS-7608NI-K1(B)
DS-7616NI-K1(B)
DS-7604NI-K1/4P(B)
DS-7608NI-K1/8P(B)
DS-8616NI-Q8
DS-7716NI-Q4/16P
DS-7708NI-Q4
DS-7716NI-Q4
DS-7708NI-Q4/8P
DS-8608NI-Q8
DS-7108NI-Q1/8P
DS-7104NI-Q1/4P/M
DS-7108NI-Q1/M
DS-7104NI-Q1
DS-7108NI-Q1
DS-7104NI-Q1/M
DS-7108NI-Q1/8P/M
DS-7104NI-Q1
DS-7108NI-Q1/M
DS-7104NI-Q1/4P
DS-7108NI-Q1
DS-7104NI-Q1/M
DS-7104NI-Q1/4P/M
DS-7108NI-Q1/8P/M
DS-7108NI-Q1/8P
DS-7104NI-Q1/4P
DS-7104NI-Q1/4P/M

2. Hỗ trợ vẽ vùng phát hiện chuyển động cho C6N, LC1 và DB1.

3. Hỗ trợ tính năng nhắc nhở người dùng nâng cấp Mobile Client lên phiên bản mới nhất nếu phiên bản hiện tại thấp hơn V4.3.0 khi họ đăng nhập vào Mobile Client.

4. Hỗ trợ chế độ tự động chọn vùng (từ vùng đang đặt hiện tại) về mặc định khi người dùng vào trang Select Region.

TỐI ƯU HÓA

1. Tối ưu hóa thiết kế giao diện Mobile Client trên máy tính bảng.

2. Tối ưu hóa cơ chế đặt lại mật khẩu NVR/DVR bằng Hik-Connect.

Từ V4.3.0, việc đặt lại mật khẩu NVR/DVR bằng Hik-Connect sẽ không dẫn đến việc đặt lại thiết bị.

Chú ý: Hiện tại chỉ DVR dòng K hỗ trợ việc đặt lại mật khẩu. DVR dòng F, NVR dòng K và NVR dòng Q sẽ hỗ trợ chức năng này trong quý 2.2020.

SỬA LỖI

Đã sửa lỗi.

————————————–

Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ Hotline:

Hotline 1: 096 446 2233

Hotline 2: 096 815 2772