Giải pháp
 

Vấn đề lớn nhất: Sự chính xác của camera nhiệt

Sau khi nghiên cứu nhiều phương án, chúng tôi đã tìm ra 4 vấn đề căn bản liên quan đến độ chính xác như sau:

  • Độ chính xác khi đo nhiệt độ của camera – trong khi một số nhà sản xuất tuyên bố độ chính xác là ±0,3°C, chúng tôi đặt ra nghi vấn về độ chính xác thực tế – liệu thông số có đang bị nói quá.
  • Vị trí của camera – nhiều camera được sử dụng để đo nhiệt độ được đặt vuông góc với người hoặc người đang di chuyển. Điều này làm giảm đáng kể độ chính xác, vì một phần trên đầu thường có kết quả đo nhiệt độ thấp hơn.
  • Nhiệt độ đo trên trán và các vùng khác của khuôn mặt bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố môi trường. Ví dụ, tại các sân bay, các đối tượng đi vào từ bên ngoài vào sẽ bị sai lệch trong những ngày nắng nóng hoặc nhiệt độ rất lạnh; hoặc những người vừa chạy có thể bị đỏ mặt, làm tăng nhiệt độ bề mặt da.
  • Việc sử dụng các thiết bị hiệu chỉnh nhiệt độ (yếu tố làm nóng) hiếm khi được chú trọng nhưng thường được yêu cầu bởi các hệ thống, việc này làm tăng chi phí và độ phức tạp khi triển khai chúng.

Vấn đề chính: Không có đơn vị kiểm định sản phẩm độc lập

Một vấn đề cốt lõi là không có bất kì một đơn vị kiểm định độc lập về hiệu suất/độ chính xác của camera nhiệt và không có tiêu chuẩn độc lập nào để đo lường. Điều này dẫn đến việc các nhà sản xuất phóng đại về các sản phẩm có công dụng phát hiện đối tượng con người/phát hiện lửa như một giải pháp sàng lọc thân nhiệt, hoặc tuyên bố không đúng về độ chính xác ở khoảng cách xa. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng không nên lựa chọn các giải pháp nhiệt chi phí thấp từ bất kỳ nhà sản xuất nào.

Các vấn đề nổi cộm

Một vấn đề phổ biến là chỉ số đo được quá thấp, đặc biệt là khi camera đang đo ở vùng đầu của ai đó:


Ngoài ra còn có các ví dụ về một nhiệt kế hồng ngoại cầm tay có vấn đề về độ chính xác, đã được trình bày bởi phóng viên trang Economist: với nhiệt độ 32,1ºC / 89,8 ºF, theo lý thuyết anh ta đã chết vì hạ thân nhiệt.

“Tôi vừa được thông báo tại lối vào của một tòa nhà ở Thượng Hải về nhiệt độ cơ thể tôi là 32,1ºC. Tôi nên lo lắng về việc hạ thân nhiệt của cơ thể hay độ chính xác của nhiệt kế?”

Góp phần vào những vấn đề này là nhiệt độ ngoài da lạnh hơn nhiệt độ cơ thể thực tế (bên trong). Được gọi là “bù nhiệt độ da” như được giải thích bởi hãng O., sự khác biệt này có thể là một vài độ C: