Firmware
Firmware đầu ghi NVR 76 77 86 NI-K
Download firmware dòng đầu ghi NVR 76 77 86 NI-KMọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi DVR Turbo 5.0
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 5.0Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi DVR Turbo 4.0
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 4.0Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi Turbo 3.0
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi 72HUHI-F-N v3.4.50
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Download firmware   cho dòng đầu ghi 72HUHI-F-N v3.4.50Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi 72_HUHI-F_N v3.4.3
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Download firmware   cho dòng đầu ghi 72_HUHI-F_N v3.4.3Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi 71_72HQH-F-N v3.4.2
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Download firmware   cho dòng đầu ghi 71_72HQH-F-N v3.4.2Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi 71_72-HUHI_HQHI-F_N v3.4.4
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Download firmware   cho dòng đầu ghi 71_72-HUHI_HQHI-F_N v3.4.4Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...
Firmware đầu ghi 71 72-HQHI-F N V3.4.0
Tổng hợp firmware dòng đầu ghi DVR Turbo 3.0Download firmware   cho dòng đầu ghi 71 72-HQHI-F N V3.4.0Mọi vấn đề về kỹ thuật, quý đối tác vui lòng liên hệ hotline kỹ thuật:024.3208.8888 (Ext: 2)...