Giải pháp
 

Giải pháp bãi đỗ xe HIKVISION 2018 là một giải pháp quản lý phương tiện ra vào độc lập. Nhằm giải quyết các hạn chế trong việc quản lý bãi xe tại các khu vực như chung cư, trường học, văn phòng,…, HIKVISION cung cấp hệ thống quản lý đơn giản và thống nhất, quản lý phương tiện theo biển số xe – ANPR camera và tìm kiếm hiệu quả. Giải pháp được triển khai gọn nhẹ và thân thiện, hỗ trợ quản lý phương tiện và quản lý thu phí.

giải pháp bãi đỗ xe

Giá trị giải pháp

– Quản lý hiệu quả
– Giá trị sản phẩm
– Dễ dàng điều tra
– Bảo trì
– Danh sách đăng ký và danh sách đen
– Giá tiết kiệm

Xem chi tiết Giải pháp bãi đỗ xe HIKVISION 2018 để hiểu thêm về:

– Kiến trúc hệ thống
– Tình huống ứng dụng
– Thông tin sản phẩm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.