Tin hãng
 

hikvision công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2018

HIKVISION, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm và giải pháp bảo mật tiên tiến, đã công bố kết quả tài chính quý 3 của mình, cho thấy tổng doanh thu là 12,93 tỷ NDT, tương ứng với mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 14,58%. Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông của công ty là 3,25 tỷ NDT, tương ứng với mức tăng trưởng 13,53% so với cùng kỳ năm trước.

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2018, doanh thu tích lũy của công ty lên đến 33,80 tỷ NDT, với mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 21,90%; và lợi nhuận ròng tích lũy dành cho cổ đông của công ty lên đến 7,40 tỷ NDT, tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bảng báo cáo tài chính

Q3 2018 Tốc độ tăng trưởng Q3 2017 so với Q3 2018 2018 Q1-Q3 Tốc độ tăng trưởng Q1- Q3 2017 so với Q1-Q3 2018
Doanh thu tích lũy

12,926,932,976.48

14,58%

33,802,691,201.11

21,9%

Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông của công ty 3,248,407,615.14 13,53% 7,395,803,151

20,20%

Trong quý 3, môi trường kinh doanh mà công ty phải đối mặt là thách thức do tốc độ chậm phát triển của nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại ở nước ngoài.

Mặc dù có những yếu tố này, công ty vẫn lạc quan về sự tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp an ninh và nhu cầu về công nghệ và giải pháp mới. Công ty cũng tự tin về những kỳ vọng đối với kết quả quý IV và cả năm 2018.

Xem thêm báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018: https://hikvisionvietnam.com/hikvision-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-nua-dau-nam-2018.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.