Sản phẩm
 
NVR I-series

DS-7832NI-I4

20.000.000 VNĐ