Sản phẩm
 
Bàn điều khiển camera
10.000.000 VNĐ
Switch mạng trung tâm
50.000.000 VNĐ
Switch mạng đặt tại tủ nhánh
20.000.000 VNĐ
Phụ kiện Chân đế lắp Panoramic
570.000 VNĐ
Phụ kiện Chân đế lắp PTZ
1.300.000 VNĐ
Phụ kiện Chân đế lắp Panoramic/ PTZ
1.450.000 VNĐ
2 MP IR Bullet Camera