Sản phẩm
 
Đầu ghi hình IP (NVR), NVR

DS-8932NI-P4

22.800.000 VNĐ